Skautský zákon

1. Skaut je pravdomluvný.
2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení, slovech a skutcích.

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

Skautské heslo

Buď připraven!

Denní příkaz skautů

Vykonat alespoň jeden dobrý skutek denně!


Junácká hymna
Skautský kroj
Zpěvníček nejen k táborovému ohni

Kamzičí zálesácká kuchařka

Jaroslav Foglar - Záhada hlavolamu  - 1.
Jaroslav Foglar - Stínadla se bouří  - 2.
Jaroslav Foglar - Tajemství Velkého Vonta  - 3.

Ernest Thompson Seton - Stoupání na horu

O přátelství

Zastav se...