Historie

2004-2005
Tábor 2004
Zahajovací oheň 2004
Kamzičí výprava v září 04
Ringo - Zlatý list
Výprava Kamzíků 22. – 24. 10. 2004
Brigáda
Výprava - vlčata a Kamzíci - listopad 04
Mikulášská besídka
Junácká vyhlídka
Oddílová výprava - leden 05
Výpravy na běžkách - únor 05 - roveři
Výprava - únor 05 - vlčata
Oddílová hra - březen 05
Den Země - duben 05
Svojsíkův závod - květen 05
Brigády - květen 05
Výprava vlčat - květen 05
Tábor - Štěnkov 05
Tábor - Libná 05

2005-2006
Zahajovací oheň 2005
Výprava - září - Kamzíci
Ringo - Zlatý list
Dobráč
Mikulášská besídka
Junácká vyhlídka
Oddílová výprava - únor
Pohádkový les
Den Země
Závody světlušek a vlčat
Výprava - červen - vlčata
Roverská výprava
Tábor na Měsíční louce 2006

-------
Historie oddílu
Dokumenty
Fotky 2008-2009 na stránkách "Kořeníčko"
Sto let - 2011
Vzpomínka